A "Kereskedelmi gyakorlat Olaszországban" c. projektben két partnerintézmény működött együtt. A küldő intézmény a BGSZC Terézvárosi Kereskedelmi és Közgazdasági Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, ahol szakgimnáziumi és szakközépiskolai képzést zajlik, valamint érettségi utáni szakképzésre is van lehetőség. A fogadó intézmény pedig az AMFI International Olaszországban, Celanoban működő intézménye volt, mely cég nagy múltra tekint vissza a nemzetközi projektek befogadása és szervezése terén.
A projektben 13 fő kereskedelem, marketing és üzleti adminisztráció szakmacsoporthoz tartozó szakgimnáziumi tanuló, 1 fő kereskedő, 1 fő logisztikai és szállítmányozási ügyintéző tanuló, valamint 2 fő kísérőtanár vett részt. A kereskedelem területén elhelyezett tanulók a szakmai gyakorlaton átfogó képet kaptak a kereskedelem bizonyos munkafolyamatairól, lehetőségük volt olyan mozzanatok, praktikák, jó gyakorlatok megismerésére, melyek csak a gyakorlatban válnak láthatóvá, tankönyvből nem elsajátíthatók. 
Diákjaink a három hetes szakmai gyakorlat során megismerkedtek az áruk mennyiségi és minőségi átvételével. Az áruk eladásra történő előkészítésének szabályaival, az áruk kicsomagolásán, előre csomagolásán át, a szükséges csatolandó dokumentumok ellenőrzésén keresztül egészen a fogyasztói ár feltüntetésének szabályaival. Megfigyelhették, hogyan működik a beérkezett áruk készletre vétele, majd ezt követően az áruvédelmi címkék elhelyezése egyes kereskedelmi egységekben, valamint az árjelző táblák és vonalkódok készítése. Ezt követően az áruk szakszerű elhelyezésének szabályait figyelhették meg a raktárban, illetve az eladótérben. Természetesen nem elhanyagolhatatlan az üzlet tisztántartásával kapcsolatos higiéniai biztonsági előírások megismerése, valamint készpénzfizetési számla és nyugta készítése kézzel, illetve gépi eszközök segítségével. A vevők fogadása, a vásárlói igények megismerése, az áruk bemutatása, ajánlása is tanulóink feladati közé tartozott. 
A diákjaink a kereskedelmi szakmai gyakorlatot családi vállalkozásoknál töltötték. 
Nagy lehetőséget jelentett az ERASMUS KA1 - es pályázat a tanulók számára több területen is. Egyrészt az idegen nyelvterületen történő nyelvgyakorlás óriási fejlődést eredményezett egyes tanulók számára, mely során lehetőség volt megismerkedni egy másik ország kultúrájával, hagyományaival, szokásaival, mindennapjaival, történelmi és természeti kincseivel. Másrészt a külföldi kereskedelmi vállalkozásoknál eltöltött gyakorlat szakmai téren is nagy lehetőséget jelentett diákjainknak, ahol megismerkedhettek egy másik országban élő emberek munkakultúrájával. 
Az idegen nyelvterületen eltöltött mindennapi életvitel rádöbbentette tanulóinkat, hogy milyen fontos a szakmai tudás mellett az idegen nyelv ismerete is. A kereskedelmi szakmai gyakorlat pedig azt bizonyította be számukra, hogy az oktatási intézményben szerzett elméleti és gyakorlati tudásuk szintje kellőképpen megfelelő volt, ezért a rájuk bízott feladatokat a szakmai gyakorlati helyeiken megfelő tudás és rátermettség birtokában el tudták látni. 
Pályázati fő célkitűzésünk az volt, hogy a projektben szereplő diákok idegen nyelvi és szakmai gyakorlati tapasztalatokat szerezzenek a kereskedelem területén. Célkitűzéseink teljes mértékben kapcsolódtak az ERASMUS+ KA1 program célkitűzéseihez.Intézményünk projekt elképzelése illeszkedik a magyar nemzetgazdasági stratégiába, hiszen napjaink legfontosabb feladata a duális szakképzés valós elterjedése, tehát hogy minél több szakmát nyújtó intézményben a diákok gyakorlati keretek között sajátítsák el az általuk tanult szakma fortélyait. 
Ezzel az elnyert pályázatunkkal nemzetközi szakmai gyakorlati tapasztalathoz juttattak azon tanulóinkat, akik szakmailag és idegen nyelven is képesek voltak megfelelni az előírt kritériumrendszernek. Reményeink szerint diákjaink a pályázat során elnyert szakmai és idegen nyelvi tudásukkal hazánk kulturális és gazdasági értékét fogják gyarapítani.
 
 
Videók a nyári gyakorlatról  a facebook oldalunkon: 1.hét   2.héten a Kastélyban   A tengerparton  

 

Prezentációk a nyári gyakorlatról 

 

Disszemináció

Képek: